غزل

2021-02-21

لږ آرام ته مې پرېږدۍ ضرورتونو ؟

ای زما د زندګۍ ضرورتونو !

 

ټول سبب ستاسو ، زمونږه رهبران دي

د وطن د ابادۍ ضرورتونو !

 

که مو خوښه وي ، چې ځان په سیند لاهو کړو

خه زه مخکې یم راځۍ ضرورتونو !

 

یه لا درکو، یه ناترسو ، خبردار

شۍ زما په بې وسۍ ، ضرورتونو !

 

موده کېږي هنر غم په سر اخیستی

ورته پېښ یۍ ، د خوښۍ ضرورتونو !