پښتو

2020-09-21

 پښتونه ستااوستادامتحان ورځې دي

داتفاق داتحاداودايمان ورځې دي

دپلارنيکه تاريخ دولوله په غوورباندې

اوس په تاريخکې دليکلودارمان ورځې دي

خلک پردئ مينې ته لاری دخپلوئ لټوي

زمونږپه خپله مينه ګډې دخزان ورځې دي

راشه په مينه که دمنېنه خوندونه واخله

ديودبل نه جاريدل دجارقربان ورځې دي

ډيوه کړه بله دعرفان لارې رڼاکړه ورته

په دغوﻻرودراتګ مې دجانان ورځې دي

ده ګودرهغه غاړه اوده ګودردغه غاړه

په لپو لپودرڼواوبودڅښان ورځې دي

په دماښام کلي که تيل په څراغوکه نشته

چه پکې مړاوې دمعارف اودعرفان ورځې دي

ته اصلزيه دغزلوڅراغ بل کړه پسې

 

دخوبولوپښتنودويښيدان ورځې دي

٢٩

-١٣٨٤٢

 

ښاغلي صابر اصل زي شعرونه - نور