دتکړه شاعررحمت الله رحمت ناول اميدله چاپه راووت!


  • 10 مياشتي دمخه (21/09/2020)
  • 275

دچمن دسيمې دتکړه شاعررحمت الله رحمت دناولونودلړۍ څلورم ناول اميد د١٤٥مخونوکي دزرټوکه په شمېرتازه له چاپه راوتلئ دئ .
تردې وړاندې دنوموړي درې ناولونه
١:  ناکامه مینه اوزورورخلک
٢: محبت ولي ورک سو
٣: آیامحبت به خپل مطلب ته ورسیږي
چاپ سوي دي .
په دغه ناول کي ليکوال د ميني له ارمانه ډکې کيسې پرته دژوندناخوالوته هم داسي ځاي ورکړى دى، چي دلوستونکولپاره ډېرجالب اودپام وړدى