اندیښمن خوب


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • عبدالرحمان غضري
  • 292

عمرراځي هورښتیاوایې چې عمرراځي
عمرژوندی دی هو وایي چې هغه ژوندی دی
باچالالا ویل چې ماپخپلو سترګوولید
ولې؟له باچالالاسره رانه غی
کارونه به یې درلودل پس له کلونوکلي ته راځي
رښتیاهم (خدای ج)وایي چې بنده نورکه مې نه پیژنې نوپه دې خومې وپیژنه چې ستاپه زړه کې یوه وې او زه بله پیښه کړم
دچاپه زړه کې و چې  عمردې ژوندی وي اوکورته دې راشي داهغه خبري وې
چې دعمردراتلو له ګونګوسوسره سمې دکلیوالوپه خولو خپرې وې
رښتیاهم دعمرلیدوته دهرچاتلوسه وه دهغوماشومانوهم چې هیڅ یې عمرپه ژوندکې نه و لیدلی دعمردراتلو زیري دکلیوالوپه زهینونو داسې سیوری غوړولی و چې دهیچادې ته پام نه و چې دعمردراتلونه ورسته به څه کیږي هرچاچې به ګل بازمامالیدورته ویل به یې سترګې دې روښانه شکردعمردراتلوزیری شوی نورنو غم مه کوه که خدای کول ډیرژربه راشي وایې چې دژوندولارې زیندۍ وي
خو دهیچاهم دګل بازماماپه سترګوکې هغوستړیو اندیښنوته پام نه و چې دعمردستړیوپښتنودځواب په لټه کې وې
ګل بازماما په خپلوکړنوپیښمانه و خوچاره څه هغه ته خو هغه وخت هم دامناسیبه ښکاریده اوبیادعمرمورچې دګل بازماما مشره خوروه چې ده ورته ببوویل دببوهم داخوښه وه چې سانګه نوردغمونو له دلدل څخه راوباسو لاترڅوبه هغه داوښکوپه تیزابوخپل ارمانونه مینځي ترڅوبه هغه دعمردراتلوپه انتظارناسته وي اوبیاخوهغه دی دعمردمرګ خبرهم راغله ولې موږهغې ته نه وایوچې نورنوستاله سرڅخه دعمردنامزدګۍ ټیکری لویدلی اوهغه مړدی ګل بازماماچې له یوې خوادخوروصیت مجبوره کړی و له بلې خوا  یې سپکې ورکې لیدې دسانګې ځوانې اودکورکلي خبرودیته اړکو چې سانګه خپل وراره فیروزته ورپه نیکاح کړی خوا وس چې عمرژوندی دی اوکوراوکلي ته راځي دګل بازماماپه سترګوکې داندیښنوتوپان دهغه بې وسې داسي ترپښولاندي کوله چې  هغه یې پخپله هم تصورنه شوای کولای ګل بازماماښایې چې زرخله خپل زړه ته پخپله تسل ورکړی وي اودایې ویلې وي چې په دې کې زماڅه قصورو داخودوخت غوښتنه وه خو ضمیریې ورسره چیرې داخبره منله ضمیریې ورته دایوه خبره کوله چې ټول قصورستادی داته وې چې دعمرپه امانتوکې دې خیانت وکو ګل بازماما لاله خپل ضمیرسره په جنګ وو چې دعمردراتلو زیری وشو هوکې  کلي ته دراتلوزیری زیری نه و دوارخطایې هغه الم وچې دګل بازماماله خولې یې یوه داسي چیغه ویسته چې هغه پخپله چیغه  له خپل  درانه خو اندیښمن خوب څخه راپاڅیده