چرا برخی ها منافع خود را در تضاد با اسلام عزیز می بینند؟


  • 11 مياشتي دمخه (14/11/2020)
  • توفیق عظیمی
  • 305

تضاد بین حق و باطل یک امر طبیعی و فطری است که نور با تاریکی شب با روز و حق با باطل آشتی ناپذیر اند اگر بگویم که فلسفه جهان بر اضداد گذاشته شده در آن هیچ شکی نیست. در طول تاریخ بشری میان حق و باطل درگیریهای خونین رخ داده که در نتیجه فتح و پیروزی نصیب حق پرستان گردیده است موسی(ع) یکه و تنها در برابر نظام چند ضد ساله فرعونی قیام کرد و فرعون و فرعونیان را با ساحران و کاهنانش غرق رود نیل نمود و صدها نمونه دیگر و آخرین سردمدار سلسله حق حضرت محمد(ص) خاتم پیامبران است که با آمدن اش قصر های کسرا فرو ریخت و آتشکده های زردشتی خاموش و در تداوم بعثت او و خلافت یارانش امپراتوریها زیر قدمهای لشکریان حق خورد و خمیر گردید و پیام نور و هدایت به اقصی شرق و غرب جهان رسید و طی چهارده صد سال نشیب و فراز با وجود مقاومت ها و تاخت و تاز های دشمنان علیه دین و پیروانش روز تا روز قلوب و سرزمینهای زیادی را در دنیا تسخیر نموده و کنگره های مساجدش در قلب دشمنان یکی پی دیگر بلند و بلندتر شده میرود و پیروانش روز افزون زیاد و زیادتر شده میرود زیرا اسلام دین فطرت است و انسانها نمیتوانند آیین با فطرت مخالفت کند دشمنی و مخالفت با اسلام ناشی از جهالت و تعصب است مخالفت های ماکرون و هزاران دیگرش نه تنها صدمه به این دین مبارک زده نمیتوانند بلکه این ماجرا ها سبب متوجه شدن انسانها به گمشده آیین سلامت بشر شان ان شا الله میگردد و (ان تکرو شیاو هوخیرالکم) و به اصطلاح عوام شری برخیزد که در ان خیر باشد.

امیدواریم این ماجرا ها سبب روی آوردن بسیاری از انسانهای گم کرده راه به دین مبارک اسلام گردد چنانچه سال گذشته تند روی ها صدراعظم سویدن علیه اسلام باعث مسلمان شدن اش بعد از مطالعه و تحقیق گردید و مثل آن هزارن محقق دانشمند دیگر از این طریق مسلمان شدن و به نعمت ایمان مشرف گردیدن بنآ یگانه چیزیکه میتواند انسانهای را گرویده اسلام سازد عملکرد سالم و اخلاق پسندیده مسلمانان است تا الگو خوب از اسلام برای دیگران باشد. گروه های افراطی و تروریستی که زیر نام اسلام دست به اعمال خشن و غیر اسلامی و انسانی می زنند و اسلام را بدنام و مسلمانان را تروریست و آدمکش معرفی نموده اند که در این قضیه هم شبکه های استخباراتی کشور های استعمارگر دخیل اند و میخواهند اهداف شوم استعماری خود را با تضعیف نمودن کشور های اسلامی مجرای نفوذ شانرا جهت بهره گیری از سرمایه های سر به مهر سرزمینهای اسلامی مساعد سازند از اینرو این جادو و جنجال ها را در کشور های اسلامی از دوران استعمار انگلیس تا به حال سازماندهی نموده و می نمایند به امید بیداری مسلمانان.

وسلام