طرح برای شاروالی کابل


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • پوهاند دوکتور عبیدالله عبید
  • 244

 یک طرح خوب برای شاروالی کابل می‌تواند نتایج مطلوب ذیل را در قبال داشته باشد که مورد قبول همه واقع گردد.

۱- کسب رضایت مردم که حمایت مردم را نیز از حکومت سبب خواهد شد؛
۲- تامین رفاه و آسایش برای مردم شهر کابل که سزاوار آن اند؛
۳- ازدیاد عواید که در شرایط موجود خیلی‌ها با اهمیت و ضرور است و باعث تقویت عواید ملی کشور می‌شود؛
۴- ایجاد شغل به سطوح مختلف برای هزاران شهروند کابل و کشور( کارگر، کارمند، مامور و اشخاص و افراد مسلکی و تخنیکی گرد)؛
۵- تغیر نمای شهر از شکل زشت آن به یک نمای زیبا که مورد پسند مردم قرار گیرد و دلبندی جوانان و شهریان را روز به روز به شهر شان بیشتر گرداند که الگویی برای سایر شهر‌ها باشد و رفاه و آسایش را برای زیستن به وجود بیاورد؛
۶- نیک نامی حکومت وحدت ملی از باعث کار موثر که رضایت مردم را باعث گردد و جامعه بین‌المللی نیز تغیرات سریع از امور شهر را شاهد شود و اعتبار و اطمینان از آن به وجود بیاید که حکومت جداً مصمم برای تغیر است؛
۷- از اثر ریفورم تشکیلاتی و تقرب تا به کوچه کوچه شهر، تامین امنیت بهتر نیز صورت خواهد گرفت که شاروالی در این مورد وزارت محترم امور داخله را کمک و همکاری خواهد نمود؛
۸- بهبود محیط زیست که امروز یکی از بزرگترین چالش‌ها در شهر کابل است؛
۹- کاهش امراض و تامین حفظ الصحه بهتر.
شاروال بودن در شهر کابل به معنی واقعی آن خود را وقف کردن، قربانی دادن و در خدمت مردم قرار دادن است نه کدام امتیاز.
شهر کابل منحیث پایتخت کشور که قدامت تاریخی داشته و زمانی شهر زیبا و مقبول بوده که مورد توجه شاهان و جهان گشایان قرار داشته و شهر کابل یک شهر سرسبز و دارای هوای پاک و صاف بود، اما به دلیل عدم توجه به این شهر،اربنایزیشن یا تراکم نفوس شهری، آبادی‌های خودسر، غصب زمین، زورگویی، نبود فرهنگ شهری و عدم مراعات قانون کابل به یک شهر پر چالش که در آن از قانون و قانونیت خبری نیست و از وضعیت و حالت خوب برخوردار نیست، مبدل گردیده است.
ولی این شهر را چطور می‌توان به یک پایتخت مورد توجه، زیبا، و همه‌پسند که عزت و آبروی مملکت باشد و ما به آن ببالیم و فخر کنیم و دولت مردان ما نیز با آن فخر نمایند تبدیل نماییم و تغیرات مثبت را رونما کنیم. در حقیقت شاروال، آرایشگر شهر است که شهر کابل را آراسته و قابلیت بهتر زیست را برای مردم تامین می‌نماید.
برنامه‌ی کاری
در چهار مورد توجه جدی مبذول گردد:
۱- اصلاح( ریفورم) تشکیلاتی؛
۲- اصلاح و دقت در تعیینات؛
۳- حکومتداری خوب؛
۴- اولویت‌های کاری؛
۱ـ اصلاح (ریفورم) تشکیلاتی: تشکیلات شاروالی کابل داری ساختار کهنه بوده که نظر به نفوس پنج و نیم میلیونی این شهر به نیازمندی‌های موجود پاسخگو نمی‌باشد.
از لحاظ تشکیلات باید اصلاحات ذیل به میان آید:
• شاروالی کابل
• شاروالی زون شرق
• ۵ ناحیه
• شاروالی زون غرب
• ۵ ناحیه
• شاروالی زون جنوب
• ۶ ناحیه
• شاروالی زون شمال
• ۶ ناحیه
یعنی تمام شهر را به چهار زون تقسیم کرده و در هر زون یک شاروال که به شاروال کابل مستقیم پاسخگو باشد تعین گردد. نواحی مربوط زون به شاروال زون جوابگو می‌باشد که بدون شک همه بر می‌گردد به شاروال کابل.
• ۲۲ ناحیه
• وکلای گذر نواحی ۲۲ گانه
• شورای گذر نواحیه ۲۲ گانه
• شورای کوچه نواحی ۲۲ گانه
• شاروالی کابل
• معینیت کلتوری و فرهنگی
• معینیت ساختمانی و تخنیکی
• معینیت اداری و مالی
• معینیت خدمات شهری
• مشاورین ماهر خارجی
• شاروالی کابل
• سرکسازی
• پل سازی
• تونل سازی
• تنویری
• شهرک سازی
• زیر زمینی سازی
• کانالیزاسیون
مشاورین ماهر خارجی:
نوت: مشاورین، انجینران با تجربه‌ی خارجی اند که سابقه‌ی طولانی و کار را در رشته‌های فوق دارا می‌باشند.
در حقیقت رابطه‌ی شاروالی را این چنین ساختار تشکیلاتی که از اشتراک حکومت و مردم به میان می‌آید با فرد تامین می‌نماید.
۲: اصلاح ( ریفورم) در تعیینات:
معینان به اساس فورمول ذیل بعد از ارزیابی، متخصصین واجد شرایط به زودترین فرصت تعیین گردند.
معین اداری: یکی از اعضای جامعه مدنی که دارای ظرفیت کار و مسلکی باشد و مورد قبول همه نیز باشد در این پست گماشته شود.
معین خدمات شهری: یکی از متخصصین که مورد تائید شوراهای موجود شهر کابل باشد.
معین ساختمانی و تخنیکی: یکتن از جمع خواهران تحصیل کرده، متخصص و ماهر بخش یعنی انجینیر شناخته شده که مجموع نهادهای زن در کابل این خواهر را معرفی می‌نمایند.
معین کلتوری و فرهنگی: یکتن از فعالین بخش رسانه‌های خصوصی که همه به اتفاق آرا آنرا معرفی نمایند.
شاروال‌های چهار زون: شوراهای گذر یکتن از کاندیدان را که تحصیل کرده، با احساس، با تعهد، امین و فعال باشد به زون معرفی کند، بعداً نواحی زون به واسطه انتخابات سه تن را به شاروال معرفی کند. یعنی:۳*۶= ۱۸ و ۳*۵= ۱۵ که بدین ترتیب از زون‌هایی که ۶ ناحیه و یا ۵ ناحیه دارد ۱۸ و ۱۵ نفر شود که به واسطه انتخابات بین خودشان یکتن واجد شرایط را به حیث شاروال زون معرفی بنماید واز متبافی این کدرها در سایر بخش‌ها به شمول روئسای نواحی که ایجاب تغیرات را می‌کند استفاده خواهد شد.
برای بقیه تشکیلات شاروالی نظر به صلاحیت رئیس ناحیه، شاروال زون و شاروال کابل که اصل سلسله مراتب مراعات می‌گردد به مقام محترم ریاست جمهوری پیشنهاد می‌گردد.
نوت: شاروالی کاملاً یک ارگان اجتماعی می‌باشد که اصل شایسته سالاری در آن مراعات شود و هیچگاه جای برای سیاست و سیاست بازی نخواهد بود.
۳- حکومتداری خوب
برای عملی شدن و رسیدن به اهداف تعیین شده که در این طرح پیشنهادی می‌توان با داشتن تعهد، ایمان داری و پشتکار خستگی ناپذیر که در آن حاکمیت قانون را الگو قرار داد به آن فایق آمد.
حکومتداری خوب را می‌توان با قبول و مراعات و عملی کردن چند مورد مشخص در یک اداره و یا نهاد اجتماعی نهادینه ساخت.
الف- مشارکت مردم
ب- مسئولیت و حساب دهی
ج- شفافیت 
د- پاسخگو بودن به نیازهای مردم و مشکلات شهری
ه- کار تیمی
۴- اولویت‌های کاری کوتاه مدت، به خاطر کسب اعتماد مردم به نمایش گذاشتن توانایی‌های شاروال و تیم مبتکراش:
الف: رفع مشکلات و چالش‌های موجود شهر کابل در تمام عرصه‌ها و عرضه‌ی خدمات صادقانه و خوب برای همشهریان، حل مشکلات آب‌های که از ریزش باران‌ها بالای سرک‌ها جمع می‌شود با حفر نمودن جرها، خندق‌ها و چاه‌های مصئون که امکان پذیر است که از یک سو در جذب این آبها که سطح آب‌های زیر زمینی در شهر خیلی پائین آمده توجه گردد و جاهایی که در مسیر دریای کابل راه دارد به دریا تخلیه شود.
رفع چالش‌ها از وجود کثافات و تنظیف شهر با راه اندازی حشرها و کارهای دواطلبانه، اشتراک جوانان و اتحادیه‌ها و نهادهای جوانان و سایر شوراها انجام شود.
تشویق و ترویج فرهنگ نهال و گل شانی در بین محصلین، کارمندان دولتی، جوانان و در مجموع شوراهای شهر و همشهریان و پروژه‌های نیمه کاره باید راه اندازی شود که خود این پروژه‌های نیمه کاره مخصوصاً در مورد سرک‌ها و جویچه‌های کنار سرک بی‌نظمی و مشکلات را باعث شده است.
تشویق به اشتراک ادارات دولتی، مکاتب، پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در سهم گیری کار‌های شهری از طریق مسمی کردن مکان‌ها به اسمای قهرمانان کار صورت بگیرد.
جمع آوری کثافات در خریطه‌ها و کثافات دانی‌هایی که شاروالی تدارک می‌کند. مالیات خانه‌ها، دکان‌ها، آپارتمان‌ها و سایر جایداد‌های مامورین، معلمین، افسران و سایر کارمندان دولت از طریق مراجع حکومتی که مصروف کار اند، سنجیده شده و وضع می‌گردد و استفاده از متباقی با میکانیزم شفاف که به سطح کوچه، گذر و ناحیه تعریف و تشخیص می‌گردد، ماهانه تنظیم و تحصیل خواهد گردید و یک افغانی پول مالیات دولت نباید ضایع گردد.
ب: کار نمونه‌وی در دوساحه شهر در مدت یک ماه که به اساس آن تمام شهر آراسته گردد.
دو منطقه یا ساحه یکی در ناحیه‌ای که بسیار کهنه و فرسوده است ویکی در منطقه‌ای که نسبتاً وضعیت خوب دارد به شکل نمونه آراسته شده که الگو باشد برای تمام نواحی و منحیث یک مثال به شاروال‌های زون و روئسای نواحی به نمایش گذاشته خواهد شد، که این باعث تسکین خاطر و اطمینان شهروندان خواهد گردید. در این دو نقطه که آراسته شود تمام زیبایی‌ها و معیارات شهری در نظر گرفته خواهد شد.
ج: ثبت و راجستر شدن تمام خانه‌ها در شهر کابل که هم در بخش جمع آوری مالیات و هم مسایل امنیتی کمک می‌کند، زیرا ساکنین اصلی هر خانه شناخته می‌شود( همه شامل دیتابیس و کمپیوترایز شود).
د: تحرک مردمی ایجاد شده و مردم از طریق شورای کوچه در بسا کارها از قبیل پاک کاری، تنظیف کوچه‌ها، پخته کاری قیر و یا کانکریت شریک ساخته می‌شوند و در حفظ و نگهداری آن همکاری جدی خواهند نمود.
ه‍: برنامه‌های فرهنگی و کلتوری از طریق شوراهای کوچه قابل تطبیق می‌باشد.
و: جمع آوری عواید: تمام مالیات به صورت درست تشخیص، تعریف و تحصیل گردد. شاروالی کابل کاملاً یک ارگان خود کفا خواهد بود و عواید این ارگان به این حرکت چند مراتبه زیادتر خواهد گردید، زیرا تمام چشمه‌های عایداتی مشخص و پول تحصیل خواهد شد.
ز: مدرن سازی سیستم اداری دیتابیس یا دیجیتلایزیشن.
ح: در بخش تنظیم ایستگاه‌ها و ترانسپورت شهری به کمک ارگانهای زیربط اجراآت صورت گیرد تا نظم و قانون برگردد.
ط: ایجاد کشتارگاه‌های معیاری در بیرون از شهر تا تنظیم، انتقال و کشتار به سیستم معیاری و کنترول توسط لابراتوار و نماینده‌ی وزارت محترم صحت عامه صورت گیرد که متاسفانه در حال حاضر تمامی قصابی‌های شهر روزانه به تعداد هزاران مواشی را در مقابل دکاکین، بالای پیاده روها و محلات رهایشی ذبح می‌کنند.
ی: ایجاد مارکیت‌های میوه و ترکاری در بیرون از شهر از یک طرف ار تردد موترهای باربری با تناژ بلند در داخل شهر جلوگیری صورت می‌گیرد از جانب دیگر در حفظ الصحه و محیط زیست یک گام عملی شمرده خواهد شد.
ک: برنامه‌های بزرگ که در عملی شدن آن جداً توجه حکومت صورت گیرد و شاروالی را در این مورد کاملاً حمایت نماید قرار زیل است:
• اعمار فابریکه برش سنگ‌های کوهی
• اعمار فابریکه RECYCLE مواد کثیف
اگر فابریکه دولتی و یا هم خصوصی جهت بازیابی (RECYCLE) مواد کثیف در ساحه کوه‌های ماهیپر اعمار شود( در حال حاضر ۲۴۰ موتر کثافات روزانه در مناطق نزدیک به محلات مسکونی تخلیه می‌گردد که از نظر محیط زیست و حفظ الصحوی کاملاً مضر است). در حالیکه اگر روزانه این موترها دو یا سه مرتبه رفت و برگشت نماید و مواد کثیف را انتقال دهند ۴۸۰ موتر کثافات می‌شود. از یکطرف مواد کثیف را به فابریکه مذبور انتقال دهند و از جانب دیگر این موترها باید خالی برگشت نه نمایند، از فابریکه برش سنگ که در یک الی دو کیلو متری فابریکه بازیابی قرار دارد سنگ برش شده را باخود انتقال دهند، روزانه ۴۸۰ موتر سنگ را در ۱۰ روز ۴۸۰۰ و دریک ماه ۱۴۴۰۰ موتر سنگ و در یک سال ۱۷۲۸۰۰ موتر سنگ می‌شود که می‌توان با این کار تمام کوچه‌های نواحی شهر کابل را با سنگ فرش طبعی مزین ساخت.