مالیې وزارت دوه سوه کارکوونکي تقاعد کړي.

مالیې وزارت دوه سوه کارکوونکي تقاعد کړي.


  • 1 کال دمخه (28/11/2020)
  • کامران احمدزی
  • 396

 

 

مالیې وزارت کې دوه سوه کارکونکي تقاعد شوي.

مالیې وزارت وایي خپل دوه سوه کار کوونکي یې په دې خاطر له دندو تقاعد کړي، چې په وینا یې کاري موده یې پوره شوی او کلونه کلونه یې دغه وزارت کې کار کړی وو او نور یې عمر ددې تقاضا نه کوله چې په دندو دې پاتې شي. مالیې وزارت وایي، چې دغه کار یې د کار د قانون د ۲۹ مادې پربنسټ کړی.