د ښاغلي حبيبزي د مور مړينې ودردولو:


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • احساس
  • 404

د شمال د تكړه ژورناليست او ليكوال ښاغلي حنان حبيبزي د مور مړينې د شمال ټول فرهنګيان ودردول.

د شمال كلتوري ټولنې، بهيرونه او د  خپرونو ادارې له ښاغلي حبيبزي او د هغه له عزتمندې كورنۍ سره په دې دروند غم كې ځان شريك بولي او مهربانې مور ته د جنت غوښتونكي دي.

د داسې ميندو سيورى دې تل د هر پښتون بچي پر سر وي.امين 

اراوا يې ښاد او جنت يې ځاى