نیروهای سیاه، آستین بالا زده اند


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • مولاداد سهیم
  • 455

 کشور افغان زمین خاستگاه شیرمردان، متفکران دگراندیش و زادگاه دانشورانی بوده است که طی سده‌ها در حراست و پاسداری از شرف، عزت، وقار، و آزادی ملت قهرمان حماسه‌های ماندگار از خود برجای گذاشته اند.

مادامیکه با ابزار علم و دانش روزنه‌ها و زمینه‌های دگراندیشی و پیشرفت و ترقی را در مسیر حرکت تاریخی ملت باز نموده اند.
تبار خرافات اندیش و باطل‌پرست به حیث تازی‌های شکاری اشغالگران متجاوز وطن‌فروشانه به دستور باداران، شخصیت‌های باوقار ملی را از اریکه رهبری با وارد نمودن دسایس ناموس‌فروشانه دور و حاکمیت نامشروع دکماتیزم خرافات‌سالاری صلیبی پرمستانه را ناخواسته به دوش ملت خوش‌باور ما تحمیل نموده اند، نهضت دوره تاریخی ناجی ملت شاه امان الله خان غازی ماندگار تاریخ است.
اما به شهادت تاریخ دیده شد که چگونه به دستور قدرت اهریمنی انگلیس آن ابرقدرت شیطانی جهانی نخست در وجود یک سارق خرخوی پس توسط نادر غدار سردمدار دودمان آل یحی و جاسوس حرفه‌یی انگلیس در یک شورش جاهل‌اندیشان باطل‌پرست قرون وسطایی سرکوب و یک دوره استبدادی حاکمیت انگلیس به شکل و شیوه دیگری بر سرنوشت ملت ما تحمیل شد.
دوره تاریخی سیاسی طلایی انقلابی بزرگترین ابرمرد خرد و دانش و قهرمان ملی کشور شهید دوکتور نجیب الله عملا تجربه نمودیم که چگونه امریکا این سردمدار شیطان بزرگ امپراطوری صلیبی به وسیله تازی‌های دال‌پرست و شکاری وابسته خود دوره شکوه‌مند انقلابی را به سرنوشت نهضت امانی مواجه ساخت و به شمول دوره حامد کرزی درست مدت سی و هفت سال است قتل و کشتار و  ویران‌گری‌ها و غارتگری‌ها از جانب سردمداران مزدور و بی‌سواد ادامه دارد.
حال که به اراده قاطبه ملت یک دانشمند بزرگ علم اقتصاد و سیاست که در زعامت و رهبری الترناتفی ندارد، یعنی جناب بزرگوار داکتر اشرف غنی به حیث رییس جمهور مشروع انتخاب شده اند و مدت یک‌سال دوره زعامت را سپری کرده است. افراد کودن و کاملا به دور از دانش، منطق و خرد سیاسی اجتماعی هرگز این درک انسانی را در جایگاه قضاوت اندیشه افسانی خود راه نداده اند، میهنی که طی مدت ۳۷ سال جنگ‌های غارتگرانه تمامی تاسیسات و ارزشهای ملی آن بخاک و خاکستر مبدل و هزاران نیروی معنوی و مغزهای سازنده متفکر فزیکی آن معلول، معیوب، متواری، بی‌سرپناه بدور از تحصیل و یا به خاک و خون کشیده شده باشند و نیروهای جاهل و نادانی که به انحصار قدرت، قتل و کشتار، دزدی و غارتگری خو گرفته اند و بقای منافع نامشروع شیطانی خود را در تداوم و بقای جنگ‌ها جستجو نمایند و در هر لحظه با لطایف الحیل به شعله‌های آتش جنگ پطرول‌پاشی می‌نمایند و بالآخره رییس جمهور دانشمندی که در محاصره سیاسی چهره‌های نادان، خودخواه، انحصارطلب و امریکایی‌پرست قرار داشته باشد.
چگونه و با کدام اقرار و امکانات مشکلات قرن را در یک روز حل نماید و با موجودیت قاتلان و کم‌اندیش متحجر و عقب‌گراه و انحصارطلب وجاسوسان غربی در ارکان دولت تا سال‌های دیگر جنگ، قتل و کشتار، ویرانگری و غارتگری ادامه خواهد داشت. 
در صورت تامین صلح مشروع و باثبات، سپردن کار به اهل دانش و جلوگیری از فساد اداری حد اقل یک قرن ضرورت است تا ملت به کمک‌های بی‌غرضانه جوامع جهانی در مسیر بازسازی و نوسازی میهن مخروبه‌شان دانشمند در رفع مشکلات عدیده ملی حتی با کاربرد معجزه مسیحی هم‌مسیر و امکان‌پذیر نخواهد بود.
سرخط‬ ورځپاڼه