انتقال مسئولیت های امنیتی و خطر جنگ داخلی


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • دوکتور ع ، روستار تره کی
  • 515

 در روزنامه «  لوموند » 7 سپتامبر 2011 در مورد انتقال صلاحیت های امنیتی در افغانستان  چنین آمده است :

  « طبق راپور بی بی سی ناتو انتقال صلاحیت امنیتی را به توقیف خانه های تحت اداره پولیس وامنیت ملی ( استخبارات داخلی ) متوقف ساخته است . 
در راپور دفتر ملل متحد در افغانستان ( یوناما ) که تا هنوز منتشر نشده اما  از محتویات آن  بی بی سی مطلع ساخته شده است ، تصریح گردیده که زندانیان لت و کوب میشوند و زیر ضربات دنده برقی قرار میگیرند .
  سند تذکر میدهد که  قوماندانان پولیس افغان مالک  زندان های  خصوصی و مخفی اند .
   در سند از زندان های هرات ، خوست ، لغمان ، کاپیسا و تخار و بخصوص از  شعبه 124 مربوط ریاست امنیت ملی که محبوسین تحت شکنجه قرار میگیرند ، نام برده شده است . 
  ناتو محتویات راپور را به حکومت کرزی ارجاع کرده است . حکومت طبق معمول به تشکیل یک کمسیون تحقیق اکتفآ نموده است . 
  قرار است ناتو صلاحیت های امنیتی را  تا سال 2014 به مراجع افغانی انتقال بدهد . برخورد آمیخته با خشونت و تعذیب مقامات امنیتی افغان با زندانیان زمینه بی اعتمادی را میان طرفین بارور ساخته است  .
   این بی باوری موجب توقف انتقال صلاحیت  از یونت های ناتو به زندان هائیکه از جانب پولیس افغان اداره میشوند از جمله محابس کندز و ترینکوت شده است » .
   روزنامه « لوموند »  پنج روز بعد برخی محتویات راپور فوق را  در شماره 12 سپتامبر خود چنین بیان مینماید  : «  پولیس محلی به تعداد 7000
نفر در اگست 2010 توسط « پتروس » قوماندان امریکائی قوای ناتو به پول و تجهیزات امریکا در قرآ و قصبات دوردست خارج کنترول حکومت با جذب روستائیان و مردم محل ، ایجاد گردید . تا در صورت احتمال خروج قوای ناتو در ختم سال 2014 امنیت را تآمین نماید . 
    ائتلاف شمال با استفاده از زمینه مساعد شده توسط امریکائیان ، تحت پوشش پولیس محلی نه تنها  ملیشیای قومی زمان تجاوز شوروی را احیا کرد   بلکه گروه های دیگری را شامل معرکه ساخت. 
  بعدآ ثابت شد که ملیشیای محلی به دلیل نفوذ مخالفین مسلح در میان مردم « قدرت » استقرار امنیت را ندارد اما توان کافی ایجاد مزاحمت و ناامنی را دارد . 
  ائتلاف نظامی بین المللی علی الرغم آگهی از تخلفات ، در همکاری بسیار نزدیک با ملیشیا قرار دارد . 
این تخلفات طی یک راپور تحقیقاتی در 12 سپتامبر بالوسیله سازمان معروف  مدافع حقوق بشر « اچ  ، آر ، دبلیو »  انتشار یافت .
  راپور از تخلفات شدید از اصول حقوق بشر مانند تعرض جنسی ، قتل ، توقیف ، اختطاف ، تهدید ، سرقت ، ضبط اراضی ، برخورد ظالمانه ، سربازگیری اجباری توسط ملیشیای شبه حکومتی در سه ولایت شمال کشور به خصوص کندز خبر میدهد » . 
 این بود ترجمه بالمعنی پروبلم ایجاد شده در مسیر پروسه انتقال صلاحیت امنیتی از قوای ائتلاف نظامی بین المللی به اورگان های امنیتی افغانی .
  بحث آینده را به تبصره نویسنده بالای موضوع اختصاص میدهیم . 

فرانسه
15 سپتامبر 2011