غربي خیالونه


  • 8 مياشتي دمخه (21/09/2020)
  • عبدالرحمان غضري
  • 207

وایي چې لیوني په کلي پوري خندل اوکلي په لیوني پوري
نوید دکلي اوسیمې خلکوته په یووعجب اوغریب نظر کتل دهغوکړه وړه ناسته ولاړه جامې اوعدتونه یو نوه جهل ورته ښکاریده ؟
دکلیوالولپاره نویدښه دټوکوټکالوموضوع وه دهغه نیمه ماته پښتو نیم لنډ نیم وږده وریښتان په مخ باندي دکریمواوپوډرورنګینه جلوه اوپه غاړه کې نری دسرولاکیټ هغه دچاخبره نیمه ننداره وو
نویدچې په واشینټن کې زیږیدلی اولوی شوی وو دوطن ګرمې یې په پستوکې باندي داسي لګیدله لکه دلړمانولشې
هرمازدیګربه یې په زړه دواشینټن شبنمي باران اوریده خپل پلرنی کلی داسي ورته ښکاریده لکه ګور نه په کې دچکرلپاره مناسیب ځای وو اونه یې همدپاپ موسیقې غږیدلوته لاس رسیده
هغه چې به خپل پلاردکلي له مشرانوسره دجمات ترمخ دخاوروپه ټپ ناست ولید نولیونی به ورته ښکاره شو
چې په کلي کې به یې ښه زړه تنګ شو نوبیرته به دماماکورته راستون شو اوپه همابه یې یوڅه سترګې خوږې شوې
خوهماهم لکه دانځر ګل لیدل یې دومره اسانه نه وو
همادنوید دمامالوروه چې وس یې کوژدنه هم وه په دانیزدې ورځوکې یې واده وو دې هم دې واده په خاطر نویداوپلاریې له امریکاڅخه راغلي وو
هغه ورځ چې نوید دماماکره راغی اومامۍ یې په کورکې نه وه نوده ته هم وخت غنیمت ښکاره شو دهماهماچیغې یې پیل کړې اوچې کله هماراغله نوپه ډیره مینه یې ورته وویل ګرانې سرمې له ډیره درده ماتیږي یوه پیاله کافې نه رښتیا کافې خودلته نه پیداکیږي تورچای رادم کړه هماپه چایوپسي ولاړه اونویدکوټې ته ننوت ایله دانن یې هما په ډکوسترګولیدلې وه دهغه زهن لادهما دتصویرپه زخیره کولوبوخت وو چې همادچایوچای نکه ترمخ ورته کیښوده
هما غوښتل چې له کوټې څخه ووزې خونویدیې دټیکري پلو ونیو همایوځل خپل پلوته وکتل اوبیایې له نویدڅخه وپوښتل نورموڅه شی غوښتل نویدویل نه ګرانې یوڅولحظې راسره کښینه ته ولې له ماڅخه دومره تښتي
هماچېیونظریې دکوټې په کړکۍ کې وو له دې ویرې چې څوک رانه شي په ډیره مینه یې ورته وویل ګرانه پلومې پریږده زموږلاواده نه دی شوی که چاولیدم درسوایې نوم به مې ولاړشي
نویده لکه ماشوم په نیمه ماته ژبه یې ورته ویل دڅه رسوایې هغه دی څو ورځې وروسته موواده کیږي نوڅه کیږي که یوڅو لحظې مې په خواکې کښینې اویا لاس رانه تاوکړې
هما چې په سینه کې یې دزړه درزاټول رګونه راویښ کړوپه مینه یې ورته وویل ګرانه له واده نه مخکې څنګه لاسونه درنه تاوکړم داسي خوچیرې هم نه دي شوي
نویدلاهم دهماله سترګوسترګې نه کیښلې ګرانې ولې نه کیږي
ته پوهیږې په نوره نړۍ کې هلک اونجلۍ له وادنه مخکې لري لري ځایوته په چکرځي په یوورسټورانټ په یوه کوټه کې سره وسي
هماچې دتویدپه مقصدپوه شوه او دهغه په سترګوکې یې دغرب خیالونه په ځنګیدو ولیدل
ورته مسکۍ شوه ورو یې دهغه له ګوتوڅخه خپل پلو وکیښ بیا یې ورته وویل ګرانه موږ هغسي نه یو دلته کله ناکله سړی په یوونظر کتوهم وژل کیږي چای دې درواخله چې سوړشو زه ځم چې دکورکارونه مې پاته دي
په احترام غضري
۱۳۸۵/۹/۱۶/ساجر