د وينو رود نيل

2020-09-21

احساس پر عقل بلې کړې لمبې په لپو لپو
جنونه په سر واړوه نشې په لپو لپو

د شونډو تبسم دې رانه ګرد د غم ونه ليد
د زړه وينې که غړپ کړې زمانې په لپو لپو

موسکۍ شه د سورکي پرهر د وينو رود نيل ته
حسيني ډکوه ترېنه پيالې په لپو لپو

لذت کې د خندا دې چې لاهو شي خوند د نورو
په سترګو کې مې تاوې شي ګيلې په لپو لپو

اغزو د ګل د پاڼو تبسم دى په اور سوى
په زلفو چې دې ټومبم ترانې په لپو لپو

هوس دې د ښايست بيا د جنون په سيند کې لامبي
د عشق په زړه مې موښي چې ايرې په لپو لپو.
١٣٦٦/٦/٢١