رهين د ارزښتونو پر وړاندې يوه بله ننګونه!


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • چټک غبرګون
  • 289

هسې خو په زور راوړل شوې ديموکراسۍ په ټوله کې د دې لپاره افغانستان ته راغلې چې دلته ارزښتونه نسکور او له منځه يوسي،يانې خورا نورې ننګونې هم داسې دي چې افغاني ارزښتونه ګواښوي،خو له دې وروسته يوه بله ننګونه يې هم ورمخې ته شوه،د افغانستان د ولسي جرګې د غړو په نامه ځينو ځانپالو او ځانغاړو سيد مخدوم رهين ته د ورکړل شوي دستور پربنسټ د نوي افغان کولتور وزير په توګه باور رايه ورکړه،رهين هغه سړى دى چې ډېرې خبرې پرې کېداى شي،د دې خبرو يوه برخه د((سيدمخدوم رهين د قضاوت په تله کې))کتاب هم رانغاړلي خوپه لنډه توګه که سړى ووايي رهين د افغانستان دملي او کولتوري ارزښتونو پر وړاندې د کولتوري نيواکګر(ايران)له خوا هغه روزل شوې حشره ده چې پخپلو کړو چارو کې يې تر وسې،وسې د افغانستان ټول ارزښتونه سپک کړي،رټلي او د لا دې کار په هڅه کې دى.
اوس چې ولسي جرګې هم ملت ته خپل وروستى ازمېښت ورکړ او د دې حشرې په لا پياوړتيا کې د ونډې اخېستو منډه يې واخېسته،د دې جرګې رهين ملاتړي غړي هم د دغو تر ګواښ لاندې ارزښتونو پر وړاندې په کېدونکو لا نورو جناياتو کې شريکان ګڼل کېداى شي.
زما له خپلو ټولو درنو قلموالو ملګرو(البته هغه قلموال چې يوازې خپل هېواد او ارزښتونه پېژني)هيله ده چې د دې مختورن سړي په لا مختورولو او څرګندولو کې خپلې ملي دندې او ژمنې پر ځاى کړي .
په همدې هيله