دخواشينۍ اوډاډگېرنې دڅرگندولو پيغام


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • حبيب الله غمخور
  • 399

گراني موري کاشکي ماستاسوپر ځاي ساه ورکړې واي
دلعنتي ورځو لعنتي بڼه دهغو له پايلو پيداوي ،لکه چي گفت سوی و،نن ټوله ورځ داسي سرگردانه وم چي همدا څو شېبې دمخه کورته راغلم،کله چي مي ساعت ته وکتل نوله اتوبجونه  ۱۵ تيرې وې سم دواره مي تلوزيون روښانه کړ ،خو وياندي اعلان وکړ چي بهرني خبرونه تر يوې دمې وروسته .
لکه چي پر ارواح مي اورېدل سمدواره مي ملي تلوزيون روښان کړ ،خو ملي تلوزيون  وياند دښاغلی کرزی صاحب هغه دډادگېرنې پيغام لوستلوپه حال کي وو،چي ماته ئي زمادموردمرگ خبر راکاوه .ځکه ئي پداسي يوه دردونکی خبرونازولم چي په عمرئي ما ارزونه درلوده .
داخبر نه يوازي دمعصوم هوتک،ورڼو، خويندواونورودوستانواو ټولي کورنۍ لپاره دغم او ناورين خبروو بلکي زمالپاره هم ددوي په کچه دردونکۍ دۍ .
هر څه رانه ورک سول عفه غواړم دې ته موږ له نازه ((ادا)) ويل دا د اخلاقو ،دادپوهی ،دادوطنپرستۍ داداسلامي عبادت اوعقيدې يو سمبول وه ،نه پوهېږم چي ارواښاد مولوي صالح محمد هوتک څنگه يوه لور روزل وه کاشکي داټولې دده لوڼې واي .ددې دمرگ خبر په سويډن کي نه يوازي زمااوزمادنږدې دوستانولپاره بلکي دټولوهغولپاره چې ددې درنې مور په هکله ئي معلومات درلود اوهغه ئي له نږدې ليدلې اوددې خبري ئي اورېدلي وې يودردونکی او زورونکی خبردی .انا الله انا اليه راجعون
لوي څښتن دي ددې درنې اوباعزته مور دپاک اواسلامي عبادت په روي موږ ته عفه وکړي .
زه اوس  داتوان نلرم چي ددي درنې مور دمقام اوارزښت په هکله نورڅه وليکم . ماته دنارينه له سترژگو اوښکي عجيبه برېښېدلې خو همدا لحظه به اعتراف وکړم چي ترسترگومي  اوښکي جاري دي ،ځکه هغه ماته هم زوي ويلې وه اوپه رښتيالکه نور زا،من ئې ورباندي گران وم اوتردې لازياته چي هغې تل زه خپل ولس اوهيوادته دخدمت په خاطر هڅولم .
 دومره وايم که دنړ پر مخ مورزېږی نو((ادا)) غوندي موردي وزېږی .
په سويډن کي ددوستۍ فرهنگی ټولنې مشرتابه جرگه اودروزگان ملي مهالنۍ خپرونې اداره پداسي حال کښي چي ځانونه دگراني  اوغيرتي موردکورنۍ دټولوغړوسره پدې درانه اودردونکی غم کي شريک بولي، د لوی څښتن  له دربار نه  دې گراني اوپر ديني عبادت مينې موراودعبادتونوسمبول  ته دفردوس جنت اوپاتي کسانوته دلوي صبر غوښتنه کوي . روح دې ښاد اويادې ابدي وي .الحکم الله 


دټولنې دمشرتابه جرگې اوروزگان ملي مهالنۍ خپرونې دادارې  په استازيتوب
حبيب الله غمخور